Lens Tipi Kompansatör

Lens Tipi Kompansatör

Yüksek eksenel genleşme kapasiteleri absorbe edebilen kompansatörlerdir. Ondülasyonların yükseklik ve hatvelerininbüyük olması nedeniyle partiküllü akışkanların ondüleler arasında dolması ve hareketi bloke etmesi bu tür kompansatörler için söz konusu değildir.

Uygulamalar:

 

Klima, havalandırma sistemleri, sıhhi tesisatlar

Hava kompresörleri

Boru hatları

Kanalizasyon ve drenaj hatları

Güç makinaları

Sıcak hava hatları

Endüstriyel tesisler

Ek Dosyalar