Buffer Tank

Buffer Tank

 Özellikle proses soğutma uygulamalarında, sıcaklık hassasiyet kontrolünün önemli olduğu durumlarda, sistemin su hacmini arttırmak için proje taleplerine göre boyutlandırılarak imal edilmektedir.

Prosese ve sisteme transfer edilen su sıcaklığının dalgalanmaların istenmeyen bir durum olduğu tesisatlarda kullanılmaktadır.

Sıcaklığın stabil kalmasının zorunlu  ve hassasiyetin önemli olduğu proseslerde kullanılması önemlidir. Kullanılmadığı takdirde sistemin verimli çalışmamasına neden olur.

Kullanıldığı Yerler;
Çok Katlı Yapılar
Büyük Hacimli İş Merkezleri
Oteller
Hastaneler
Alışveriş Merkezleri

Tank içinde sıcaklığın homojen olarak dağılması için, ürünün boyutuna göre bölme plakaları konumlandırılmıştır. Bu bölme plakaları ile su sıcaklığının homojen dağılması ile, tesisatta oluşan havanında tankın üst kısmından dışarıya atılması sağlanmıştır.

Ek Dosyalar