Hava Ayırıcı

Hava Ayırıcı

HAVA AYIRICI


Molekül halde bulunan hava vb. gazlar, tesisatta korozyona sebep olur. Isı transfer yüzeylerine yapışan kabarcıklar ısı geçirgenliğini düşürerek verim kaybına yol açar, tesisatta bulunan tüm cihaz ve armatürlerde aşınma, verim düşüklüğü, sürekli artan bakım gereksinimi  ve  korozyona   neden olmakta, özellikle radyatörlerde rahatsız edici seslere yol açmaktadır. Hidra Hava Ayırıcı, özel dizaynı sayesinde tesisattaki havayı üzerinde bulunan otomatik pürjör ile tamamıyla ayrıştırarak yok eder. Havası alınmış su tesisata verilir. Bu işlem tesisattaki hava tahliye edilene kadar sürer.

Ek Dosyalar