Seperatörler & Ayırıcılar

Seperatörler & Ayırıcılar

Tortu Ayırıcı

TORTU PİSLİK AYIRICI Tesisatlarda, su içerisinde bulunan tortu ve pislik; tesisatta bulunan tüm cihaz ve armatürlerde aşınma, verim düşüklüğü, sürekli artan bakım gereksinimi  ve  korozyona   neden olmaktadır.  Bu sebeple tesisatda kullanılan Hidra Tortu-Pislik Ayırıcı ile bu olumsuz  şartlar engellenir.   Sistemi durdurmaya gerek kalmadan Hidra Tortu-Pislik Ayırıcı ile boşaltma vanası açılarak, tes...

Hava Ayırıcı

HAVA AYIRICI Molekül halde bulunan hava vb. gazlar, tesisatta korozyona sebep olur. Isı transfer yüzeylerine yapışan kabarcıklar ısı geçirgenliğini düşürerek verim kaybına yol açar, tesisatta bulunan tüm cihaz ve armatürlerde aşınma, verim düşüklüğü, sürekli artan bakım gereksinimi  ve  korozyona   neden olmakta, özellikle radyatörlerde rahatsız edici seslere yol açmaktadır. Hidra Hava Ayırıcı, özel diz...

Tortu Pislik ve Hava Ayırıcı

TORTU PİSLİK VE HAVA AYIRICI     Tesisatta bulunan tortu ve pislikleri, moleküler haldeki hava vb. gazları tahliye etmek için kullanılır. Tek cihaz ile hem pislik hem de hava tesisattan ayrıştırılır. Tesisatta moleküler halde bulunan hava ve gazlar, cihazlarda ve armatürlerde korozyona sebep olur. Aynı zamanda tesisatta rahatsız edici ses, dolaşım bozuklukları ve pompalarda kavitasyona neden olmaktadır. Radyatörlerde ...

Buhar Seperatörü

BUHAR SEPERATÖRÜ Separatörler, buhar hatlarındaki yoğuşan suyu %98 oranında tesisattan ayrıştıran armatürlerdir. Yüksek randımanlı, değişken buhar hızlarıve maksimum 40 bara kadar çalışan hatlarda separasyon verimini korumak için özel olaraktasarlanmışlardır. Bu ürün proses sistemleri için paslanmaz çelikten özel olarak üretilebilir. Hidra Seperatör’ün sağladığı avantajlar:   Üretkenliği ve üretim kalitesini arttırır. Bakım m...

Kum Seperatörü

KUM SEPERATÖRÜ Su içerisindeki kum ve kaba partiküllerin tutulmasında kullanılır. Özel dizayn edilmiş iç yapıları sayesinde sudan daha ağır olan kaba partiküller(taş, çakıl, tortu v.b)  vorteks yöntemi ile sudan ayrıştırlması sağlanarak separatör filtrenin alt kısmında toplanması sağlanır. Separatörün içine giren sıvı, hızlı bir dönme hareketi ile dönerek separatörün alt kısmına inerken,  bu arada sudan ağır parçalar (taş, çakıl,...

Yağ Ayırıcı

Hidra Yağ Ayırıcı atık yağların kanalizasyon sistemine girmesini engellemek için kullanılmaktadır.  Çeşitli kapasitelerde üretimleri mevcuttur.  ...